Algemene ledenvergadering 2019

Klik hier voor de printversie

Hierbij nodigt het bestuur van CGV Excelsior alle (ere)leden van 12 jaar e.o. en alle vertegenwoordigers van juniorleden uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 2 april a.s. om 20.00 uur.

De vergadering wordt gehouden in:
Muziektheater De Ontmoeting aan de Koninginnelaan te Rozenburg.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen JAV 2018
  3. Presentatie jaaroverzicht
  4. Financieel jaarverslag 2018/ Begroting 2019
  5. Vaststellen contributie
  6. Bestuursverkiezing
  7. Oproep nieuwe bestuursleden
  8. Rondvraag
  9. Sluiting vergadering
  10. Huldiging jubilarissen
Bestuursverkiezing
VoorzitterHeidi Wehrmann Krieger
SecretaresseHelma van Pelt
PenningmeesterKarin Sturkenboomaftredend en herkiesbaar
2e PenningmeesterMonique van der Poltussentijds afgetreden
Algemeen lidJuliette Stienstratussentijds afgetreden
Algemeen lidAnouk van Pelt