Informatie

Algemene informatie:

Postadres: Postbus13943180 AJ Rozenburg
Voor contributie:Rabo bankNL03 RABO 0139 8306 42
Voor overige zaken: Rabo bankNL70 RABO 0139 8553 35
KVK:40.38.58.02

Opzeggen lidmaatschap

4 weken voor het nieuwe kwartaal, schriftelijk bij de ledenadministratie.
Roswitha Verstraaten
Wilgentuinen 48, Rozenburg
roswitha.verstraaten@upcmail.nl