Ga naar de inhoud

Privacy verklaring

Of het nu gebeurt via elektronisch bankieren, online winkelen, sociale media of de elektronische belastingaangifte, we delen steeds vaker persoonsgegevens. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU helpt individuen zeggenschap houden over deze informatie door middel van een aantal belangrijke rechten die het individu in staat stelt om zich zelf beter te beschermen.

Om aan de wet te voldoen heeft onze vereniging een privacy beleid en informeren we de mensen, van wie we de persoonsgegevens hebben opgeslagen, goed over hun rechten.

Dit doen we met de privacy verklaring van onze vereniging, zodat iedereen op de hoogte kan zijn van rechten zoals:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht op vergetelheid;
  • recht op beperking van verwerking;
  • kennisgevingsplicht;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar.